Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

ספורט לא היה הצד החזק של המושב מאז ומעולם.

למעט אולם ספורט בבית הספר, אשר שימש את התלמידים, והעומד נטוש מאז סיום הלימודים - אין למעשה מתקני ספורט במושב, ואין ולא היו חוגים או קבוצות ספורט.

הצד החזק של המושב היה מאז ומתמיד מסיבות בחגים.

בשנים הראשונות של המושב (שנות ה- 50 - 60), נערכו המסיבות בקפה הקרט, בבית העם בכפר ידידיה ובבית האריזה ברחוב הפרדס (כיום מבנה המוסכים), ואח"כ בבית העם.

בשנות ה- 60 החל שיתוף פעולה עם כפר ידידיה, וחלק מהמסיבות נעשו במשותף.

מאוחר יותר החלו כמעט כל המסיבות להיות משותפות, ובשנות ה- 90 הצטרף גם כפר חיים.

ועדת תרבות תוססת משותפת לתושבי שלשת הכפרים הפכה את מסיבות פורים.

יום העצמאות ושבועות ל"מסורת" שהיא שם דבר באזור כולו מאז שנות ה- 80.

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות