Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

הֲדַר עָם הוא מושב בעמק חפר ליד העיר נתניה השייך למועצה אזורית עמק חפר.
היישוב נוסד ב-1933 על ידי עולים מליטא וצפון אמריקה והרחבת היישוב נעשתה על ידי עולים מהולנד.

היישוב נקרא על שם ההדרים, עקב הפרדסים המקיפים את היישוב. עד 1943 נקרא חרות ג'.

בישוב מתגוררים כ 700 תושבים בכ 200 יחידות דיור.

המושב מונה 77 נחלות חקלאיות (משקים), 10 בתים שנוספו לנחלות (משקי עזר), 50 יח' מבנים בהרחבה א' ועוד כ 38 יח' בהרחבה ב' שנמצאת בשלבי בניה.

המושב שייך לתנועת האיחוד החקלאי.

במושב שלשה מבני ציבור: בית העם / מזכירות, גני ילדים, בית כנסת (המשותף למס' ישובים).

בתי ספר יסודיים המשרתים את ילדנו: בית החינוך האיזורי "בית יצחק", בית הספר הניסויי אביחייל.

בתי ספר תיכון המשרתים את ילדינו: קריית החינוך ע"ש בן גוריון עמק חפר, בית החינוך רמות חפר .
מרבית תושבי המקום מוצאים את פרנסתם מחוץ למושב.

בכפר שלושה מוסדות:

ועד מקומי (ועד מוניציפלי)

ועד אגודה

ועד אגודת מים

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות