Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

12.1 מלחמת העולם השניה
בתחילת מלחמת העולם השנייה התגוררו בהדר-עם רק שלש משפחות - סגל (הראשונים 41), בלינסקי (הראשונים 3) ופקר (הראשונים 5).
במהלך המלחמה הצטרפו כוחן (הראשונים 6), גוזנר (הראשונים10) וגולדנברג (הראשונים 14).
יוסף פוטש (הראשונים 18) שהיה רווק באותם ימים ועדיין התגורר בשכירות, התגייס לבריגדה הבריטית. שאר התושבים לא היו ברי גיוס.
הדר-עם נחשב למקום בטוח וחלק מהזרימה מהעיר אל הכפר הייתה משום שחיפה ות"א היו מטרות להתקפה ע”י האיטלקים.
הבעיה העיקרית שהורגשה בישוב היה הצורך לתלוש את הפרי ולהשמידו, משום שלא ניתן היה לשווקו בחו"ל.
פרט לכך, הריחוק ממרכזי אוכלוסיה צפופים והאפשרות לגדל ירקות ובעלי חיים למזון, גרמו לכך שהישוב היה בהחלט מקום טוב להתגורר בו באותה תקופה.
השטח עליו נטועים חלק מפרדסי הדר-עם וכפר חיים שימש במלחמת העולם השניה כשדה תעופה ומסלולי ההמראה היו על שטח האדמה הכבדה של הדר-עם.
12.1 מלחמת העצמאות
גם מלחמת העצמאות "פסחה" על הישוב.
בעת המלחמה היו בישוב 6 משפחות, ולא היו שום אירועים או תקריות במושב.
האירועים היחידים הזכורים הם:
- מתן מקלט לאנשי כפר יונה שפונו למשך כשבועיים לאחר
שהעירקים הפגיזו בתותחים את כפר יונה.
- הערבים החוותים שגרו מול קבוץ מעברות נעלמו לילה אחד,
למרות שאנשי הישובים הציעו להם שלא להמלט.
מתוך התושבים שמואל פקר (הראשונים 5) גוייס גיוס מלא והשתתף בקרבות.
יוסף פוטש (הראשונים 18) וגוזנר (הראשונים 10)גוייסו למספר חודשים.

12.3 מלחמת סיני

מלחמת סיני זכורה רק כתקופת האפלה (כשהיו חייבים לכסות את כל החלונות למניעת הסתננות אור שעלול לעזור למטוסי האויב להפציץ).

זכור שהתושבים חפרו תעלות מגן למקרה שיהיה צורך במקלטים, וזכור הגדוד שהוצב בין האקליפטוסים ליד קיבוץ מעברות והילדים הלכו לשם כל יום כדי להביא אוכל ועיתונים לחיילי המילואים שהוצבו שם ולקבל את הרטט ממראה ומגע של כלי הנשק...
12.4 מלחמת ששת הימים
זכורים רק הטיולים המאורגנים לגדה ולרמה לאחר סיום הקרבות.
כמה פגזים שנורו מכיוון הגדה המערבית פגעו בחלקה של קופנס וגרמו לנזק במערכת ההשקיה.
. במלחמה זו נהרג באוקטובר 1973 ברמת הגולן בן הכפר יהונתן רוזנמן (הראשונים 8) יליד 1952 .
מושב יהונתן ברמת הגולן נקרא על שמו.

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות