Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

בתכנונים המקוריים - החל משנת 1930 - כונה הישוב "חרות-ג'”.
מושב חרות בגוש תל-מונד היה חרות-א' ומושב בית חרות ליד ויתקין היה חרות-ב'.
לשם "חרות" אין שום קשר למפלגה שהייתה בישראל, אלא לארגון חברתי יהודי בארה"ב.
השם "הדר-עם" ניתן לישוב ע"י ועדת השמות שליד הקרן-הקיימת.
יוסף כוחן מספר שאפשטיין, שגר בצריף (הראשונים 7), יזם וקידם את השם בערך בשנת 43.
(אפשטיין התגייס לצבא הבריטי ושירת במלטה כמתורגמן, נסע ללמוד בארה"ב וחזר לחיפה. את הצריף פרק ומכר, ואת הנחלה שלו קנה עוזי בלינסקי בשנת 1967).
יש לציין שהשם "חרות-ג'” מופיע על מפות התכנון בשנת 1936 אבל נעלם לגמרי במפה משנת 1941. (וגם השם הדר-עם אינו מופיע !).
במסמכים מצאתי את השם "הדר-עם" בפעם הראשונה ב- 4/5/1948, וגם אז הוסיפו “חרות-ג' - כפר ידידיה" בכתב יד, כדי למנוע אי-הבנות...
בשנות ה- 50 המוקדמות עדיין מציינים בתכתובות "כפר ידידיה" או "כפר חיים" כדי "למנוע טעויות" וועד הכפר נלחם על ציון השם "הדר-עם" במפות
25/2/46 (2019) - מכתב מקק"ל ל- ש.א. צוקרמן - אצל מר פקר - כפר חיים, דואר תל-אביב
.
4/5/48 (2020) - מכתב לרפאל פוטש - חרות-ג' -כפר ידידיה
28/6/49 (2023) - מכתב של עורך דין וינטרוב מחיפה המנסה
לאתר את חלקתו של מר עלי בלוטשטיין מקנדה שחכר חלקה בשנת 1933 והוא יודע רק שהיא - "חלקה 3 - חרות ג' - כפר חיים".
31/12/51 (2026) - מכתב של ועד הכפר הדר-עם לקק"ל
המבקש להוציא אישורי מיסים לתושבי הדר עם -מקודם חרות ג' ע"י כפר ידידיה.
30/9/54 (2035) (2050)- מכתב של ועד הכפר הדר-עם
המבקש מקק"ל וחברת חשמל לציין את השם הדר-עם על המפות ולא "כפר ידידיה

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות