Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

פעולות שיווק הנחלות החלו בערך בשנת 1931 ובוצעו ע"י הסוכנות היהודית בחו"ל והן ע"י הקרן הקיימת ויכין בארץ.

פעולות העיבוד התעכבו כמעט שנתיים מאחר והבדווים שישבו על אדמות עמק חפר הגישו ערעור על גבולות השטח שנמכר לקרן הקיימת.
הקרן הקיימת זכתה במשפט (בית המשפט היה אנגלי ומימשל האיזור ישב בשכם), ובמסגרת הפשרה בנתה קק"ל בתים לבדווים בשטח מול מעברות/משמר השרון.
(משם הם נמלטו עם פרוץ מלחמת השחרור).

בנימין גורשטיין שהיה האגרונום הראשי של יכין באותה תקופה ומאוחר יותר תושב הדר-עם (הראשונים 37) מספרבזכרונותיו שחברת יכין פנתה למפלגת פועלי ציון וגם שלחה שליחים לחו"ל לשווק את הקרקעות.

נחלה נמכרה במחיר של 620 לא"י. (לירות ארץ-ישראליות ).
120 לא"י לחפירת בארות וסידורי השקיה ו- 500 לא"י לנטיעת פרדס ועיבודו במשך 5 שנים.
( 620 לא"י היו כ- 10 שנות השתכרות של פועל פשוט).-
דמי החכירה היו 22 מיל לדונם לשנה.

להדר-עם הוקצו 1640 דונם שיועדו ל82 משפחות . (חלקן נחלות וחלקן בעלי מקצוע).
לכל נחלה יועדו 12 דונם פרדס, 3 דונם מגרש ו- 5 דונם אדמה כבדה.

בשלבי הרכישה לא הייתה הקצאה מסודרת על מפה של
השטחים לכל נחלה/רוכש, וכמו כן לא ברור האם נמכרו כל הנחלות עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השניה.

ביוני 45 נלקחו 140 דונם (מתוכם 70 נטועים) משטחי הדר-עם ונמסרו לכפר ידידיה להקמת 7 משקים לגרעין בני גאולים שהצטרפו לכפר ידידיה.
(חלקים מרחוב "מול-הים" ורחוב "בני גאולים" בכפר ידידיה היו שייכים במקורם להדר-עם).

באדמה כבדה בצידו המערבי של הכפר הוקצו 420 דונם ללא חלוקה ספציפית.
החלוקה הספציפית לחברים נעשתה בתחילת שנות החמישים.
בתחילת שנות ה- 50 הוקצו ליד עולש עוד 540 דונם להשלמת מיכסת הקרקע לכל נחלה לפי המדד של 28 דונם ליחידה. השטח אינו מחולק ספציפית בין הנחלות
והוא מעובד במשותף.

רכישת הנחלות בהדר-עם נעשתה ע"י יהודים משלשה מקומות עיקריים:
- ליטא
- קנדה / ארה"ב
- בארץ

חלק ניכר מהרוכשים ראו ברכישה השקעה או תרומה לציונות. אך לא התכוונו ממש להתיישב במקום.

בקיץ 1933 קיבלה יכין את השטח, ביצעה חריש עמוק כמקובל באותם ימים.
מעניין לקרוא התכתבות בין קק"ל ואנשי כפר ידידיה אשר סרבו לשלם על החריש
בשטחם משום שהחריש היה מיותר וחסר תועלת לדעתם, אנשי הכפר לא היו ערים
למקור הנוהג לחרוש כל שטח שנרכש, מאחר ולפי החוק התורכי ניתן היה להחרים
שטח שנרכש ולא עובד במשך 3 שנים

נחפרו 3 בארות עם הנתונים הבאים:
עומק עד פני המים עומק כללי ספיקה
--------------------- -------------- ---------
15 50 100
10 32 120
18 60 120
(בעמק חפר עומק הבארות נע בין 9 ל- 60 מטר, והמשקעים הם בין 400 ל- 900 מ”מ)
בשנת 1934 ניטעו בשטחי הדר-עם 670 דונם.
בשנת 1935 ניטעו עוד 192 דונם.
לקבלת פרספקטיבה :
2/1/1930 אנשי ויתקין הראשונים מתיישבים
בבית הראשונים.
10/4/32 נטיעת פרדס ראשון בכל עמק חפר -
קיבוץ עין החורש
3/1933 הנחת יסוד לכפר ידידיה.
16/6/1933 הנחת יסוד לכפר חיים.
2/11/39 התחלת בניה בבית יצחק.

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות