Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

כדי שנבין את היררכית ההחלטות , התכנון והביצוע ניתן תאור קצרצר של המוסדות-
- ההסתדרות הציונית - הגוף העליון. (“כנסת").
מורכב מנציגי מפלגות זרמים, ארגונים, הסתדרויות.
ההסתדרות הציונית החליטה על רכישת קרקעות
עמק חפר וישובן.
- הקרן הקיימת לישראל - הגוף התפעולי. ("ממשלה").
(קק”ל) ביצע את רכישות הקרקע, התכנון, חלוקת הקרקע
והפעלת הגופים המיישבים.
- קרן היסוד - הגוף הכספי. (“משרד האוצר").
הלוואות מגוף זה היו הבסיס העיקרי להקמת
הישובים והמשקים.
- יכין / רסקו - הגוף המיישב. (“משרד השיכון").
חברות אלו היו מעין קבלנים האחראים על הקמת
הישוב בפועל.
להלן מס' קישורים לתמונות :

תעודת עליה 1 תעודת עליה 2 תעודת חבר במפלגת העבודה הציונית
תעודת זהות מימי המנדט הבריטי פנקס חבר הסתדרות שנת 1935

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות