Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

את החומר ששימש לסיכום תולדות המושב הדר עם אסף עמרם זהבי במהלך 5 שנים (שנת 2000 עד שנת 2005).

התנפצות "בועת האינטרנט" בשנת 2000 - 2001 שימשה זרז לתהליך איסוף החומר מאחר ומקורו של מושב הדר-עם היה למעשה ב"בועת פרי ההדר" כפי שילמד הקורא.

לצערי, במהלך החיים השוטף איננו ערים לתהליך של "היווצרות" ההיסטוריה ושמירתה ומבחינה אובייקטיבית גם קשה לנו לקבל פרספקטיבה נכונה על חשיבותם של אירועים, תמונות ומסמכים.

מאחר ומושב הדר-עם לא נוסד וגדל כהתיישבות רעיונית של גרעין מגובש לא נשמרו מסמכים ותמונות בצורה מסודרת כמקובל בגופים מאורגנים או אנשים החשים את משק כנפי ההיסטוריה בזמן עשיה גדולה.

גם העובדות שמצלמה לא הייתה ציוד משפחתי רגיל בשנים עברו, מסורת ארכיונית עדיין לא השתרשה בגופים שזה אתה קמו (בשנת 1948 עדיין לא היה ברור מה יהיה גורל הישוב הדר-עם), והשריפה של בית צים עם ארכיון חברת יכין - כל אלו לא הקלו על איסוף החומר.

מקורות החומר שאספתי הם :
- ראיונות עם ותיקי הכפר (בהם תושבי הכפר ובהם אנשים
שעברו להתגורר במקומות אחרים).
- תמונות ומסמכים של ותיקי הכפר.
- מסמכים של מועצת עמק חפר.
- מסמכים מהארכיון הציוני.
- מסמכים ושיחות עם תושבי הכפרים השכנים.
- מסמכים ממזכירות הכפר.
- צילומים מארכיון פרי-אור של רודי ויסנשטין.

בנוסף לתודות שאני חייב לאנשים שהתראיינו ואספו חומרים שאפשרו לי את כתיבת המסמך הרצ"ב, ברצוני להודות באופן מיוחד לשמוליק פקר שהזיכרונות והמסמכים שהציג בפני נתנו לי את הדחיפה העיקרית להתחלת העבודה על מסמך זה.

במסמכים בנקאיים נהוג לרשום בתחתית המסמך - ט.ל.ח. - טעות לעולם חוזרת.
כמעט מיותר לציין שגם במסמך זה אני מציין מראש - ט.ל.ח. - ואודה לכל הקורא מסמך זה אם יעיר את תשומת ליבי לטעויות או תוספות אפשריות.
בימים אלו שהמחשב זמין לכל אחד והמסמך יושב/ישב באתר אינטרנט - קל יהיה לתקן או להוסיף פרקים, פסקאות ותמונות כנדרש.


הערות, מסמכים וכיו"ב אבקש להפנות ל-

עמרם זהבי רחוב זו-הדרך4
הדר-עם 42935 ישראל.
טל. 09-86161938 09-8344838
נייד 052-3258396
מייל: RAMATG1@BEZEQINT.NET

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות