Rapoo- It solutions & Corporate template

09-8823493

צור קשר

hadaramoffice@gmail.com

שלח דוא"ל

מושב הדר עם נמנה על יישובי המועצה האזורית עמק חפר והוא חלק מהתנועה המיישבת של האיחוד החקלאי.

הדר עם נוסד ב-1933 על ידי יהודים מליטא וצפון אמריקה, שרכשו פרדסים בהדר עם.

חלקם הקטן הספיק להתיישב בהדר עם, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.

הרחבת היישוב נעשתה מאוחר יותר עולים מהולנד, שהגיעו להדר עם בראשית שנות החמישים של המאה ה 20.

הדר התרחבה וגדלה בזכות שתי הרחבות, בעיקר עבור בני המקום. הרחבה ראשונה ב-1993, והרחבה שנייה בשנת 2010.

בהדר עם כ 240 בתי אב (ב 2019) בהם מתגוררים כ 750 תושבים.

במושב קיימים ארבעה מתחמים ציבוריים: בית העם והמזכירות, גני ילדים – טרום חובה, בית כנסת ומתחם נוער.

hadaram abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות